Vi på fisketavling.nu strävar efter att ligga i framkant när det gäller GDPR.

Därför kan du i nästa steg fylla i din emailadress och välja att begära att  ta bort din profil på fisketavling.nu eller att vi exporterar användardata direkt till dig i ett läsbart format.

När du skickar en begäran så kommer du att behöva bekräfta den via ett email som kommer till dig.  

 

Till begäran